Eğitim Etkinlik Kitapları

1924 Ürun listelenmektedir.
    Her insan bir öğrenme yetisi ile dünyaya geliyor. Öğrenmenin doğumdan itibaren başlaması aynı zamanda eğitimin de doğumdan itibaren başlaması anlamını taşıyor. Nasıl ki lise eğitimi, orta okul eğitimi, üniversite eğitimi profesyonel bir eğitim alanını kapsıyorsa yenidoğan