163,8 TL
Standart Teslimat : 20 Ağustos - 23 Ağustos
Bu üründe kargo bedava!

Sınav Mevzuatı Cilt 1 Kitap Açıklaması

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
   Birinci Kısım: Genel Esaslar
   İkinci Kısım: Temel Haklar Ve Ödevler
   Üçüncü Kısım: Cumhuriyetin Temel Organları
   Dördüncü Kısım: Mali Ve Ekonomik Hükümler
   Beşinci Kısım: Çeşitli Hükümler
   Altıncı Kısım: Geçici Hükümler
   Yedinci Kısım: Son Hükümler

Türk Ceza Kanunu
Birinci Kitap: Genel Hükümler
   Birinci Kısım: Temel İlkeler, Tanımlar Ve Uygulama Alanı
   İkinci Kısım: Ceza Sorumluluğunun Esasları
   Üçüncü Kısım: Yaptırımlar

İkinci Kitap: Özel Hükümler
   Birinci Kısım: Uluslararası Suçlar
   İkinci Kısım: Kişilere Karşı Suçlar
   Üçüncü Kısım: Topluma Karşı Suçlar
   Dördüncü Kısım: Millete Ve Devlete Karşı Suçlar Ve Son Hükümler

Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Ceza Muhakemesi Kanunu
Birinci Kitap: Genel Hükümler
   Birinci Kısım: Kapsam, Tanımlar, Görev Ve Yetki
   İkinci Kısım: Kararlar, Açıklanması Ve Tebliği, Süreler Ve Eski Hâle Getirme
   Dördüncü Kısım: Koruma Tedbirleri
   Beşinci Kısım: İfade Ve Sorgu
   Altıncı Kısım: Savunma

İkinci Kitap: Soruşturma
   Birinci Kısım: Suçlara İlişkin İhbarlar Ve Soruşturma
   İkinci Kısım: Kamu Davasının Açılması

Üçüncü Kitap: Kovuşturma Evresi
   Birinci Kısım: Kamu Davasının Yürütülmesi
   İkinci Kısım: Kamu Davasının Sona Ermesi

Dördüncü Kitap: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
   Birinci Kısım: Suçun Mağduru İle Şikâyetçinin Hakları
   İkinci Kısım: Kamu Davasına Katılma

Beşinci Kitap: Özel Yargılama Usulleri
   Birinci Kısım: Gaiplerin Ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada Ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
   İkinci Kısım: Uzlaşma Ve Müsadere

Altıncı Kitap: Kanun Yolları
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Olağan Kanun Yolları
   Üçüncü Kısım: Olağanüstü Kanun Yolları

Yedici Kitap: Kanun Yolları
   Birinci Kısım: Yargılama Giderleri
   İkinci Kısım: Çeşitli Hükümler

Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türk Medeni Kanunu
Birinci Kitap: Kişiler Hukuku
   Birinci Kısım: Gerçek Kişiler
   İkinci Kısım: Tüzel Kişiler

İkinci Kitap: Aile Hukuku
   Birinci Kısım: Evlilik Hukuku
   İkinci Kısım: Hısımlık
   Üçüncü Kısım: Vesayet

Üçüncü Kitap: Miras Hukuku
   Birinci Kısım: Mirasçılar
   İkinci Kısım: Mirasın Geçmesi

Dördüncü Kitap: Eşya Hukuku
   Birinci Kısım: Mülkiyet
   İkinci Kısım: Sınırlı Aynî Haklar

Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türk Borçlar Kanunu
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türk Ticaret Kanunu
Birinci Kitap: Ticari İşletme
   Birinci Kısım: Tacir 
   İkinci Kısım: Ticaret Sicili
   Üçüncü Kısım: Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı
   Dördüncü Kısım: Haksız Rekabet
   Beşinci Kısım: Ticari Defterler
   Altıncı Kısım: Cari Hesap
   Yedinci Kısım: Acentelik

İkinci Kitap: Ticaret Şirketleri
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Kollektif Şirket
   Üçüncü Kısım: Komandit Şirket
   Dördüncü Kısım: Anonim Şirket
   Beşinci Kısım: Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
   Altıncı Kısım: Limited Şirket

Üçüncü Kitap: Kıymetlı Evrak
   Birinci Kısım: Genel Hükümler 
   İkinci Kısım: Nama Yazılı Senetler
   Üçüncü Kısım: Hamile Yazılı Senetler
   Dördüncü Kısım: Kambiyo Senetleri
   Beşinci Kısım: Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler Ve Diğer Emre Yazılı Senetler
   Altıncı Kısım: Makbuz Senedi Ve Varant

Dördüncü Kitap: Taşıma İşleri
   Birinci Kısım: Genel Hükümler 
   İkinci Kısım: Eşya Taşıma
   Üçüncü Kısım: Taşınma Eşyası Taşıması
   Dördüncü Kısım: Değişik Tür Araçlar İle Taşıma
   Beşinci Kısım: Yolcu Taşıma
   Altıncı Kısım: Taşıma İşleri Komisyoncusu

Beşinci Kitap: Deniz Ticareti
   Birinci Kısım: Gemi 
   İkinci Kısım: Donatan Ve Donatma İştirakı
   Üçüncü Kısım: Kaptan
   Dördüncü Kısım: Deniz Ticareti Sözleşmeleri
   Beşinci Kısım: Deniz Kazaları
   Altıncı Kısım: Gemi Alacakları
   Yedinci Kısım: Sorumluluğun Sınırlanması Ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini
   Sekizinci Kısım: Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler

Altıncı Kitap: Deniz Ticareti
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler   

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Özel Hükümler
   Üçüncü Kısım: Diğer Kanunların Değiştirilen Ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri Ve Son Hükümler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Dava Çeşitleri, Dava Şartları Ve İlk İtirazlar
   Üçücü Kısım: Yazılı Yargılama Usulü
   Dördüncü Kısım: İspat Ve Deliller
   Beşinci Kısım: Hüküm Ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
   Altıncı Kısım: Basit Yargılama Usulü
   Yedinci Kısım: Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım
   Sekizinci Kısım: Kanun Yolları
   Dokuzuncu Kısım: Çekişmesiz Yargı
   Onuncu Kısım: Geçici Hukuki Korumalar
   Onbirinci Kısım: Tahkim
   Onikinci Kısım: Son Hükümler

İcra Ve İflas Kanunu

Birinci Bap: Teşkilat Ve Muhtelif Hükümler

İkinci Bap: İlamların İcrası

Üçüncü Bap: İlamsız Takip

Dördüncü Bap: Haciz Yoliyle Takip

Beşinci Bap: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yol İle Takip

Altıncı Bap: İflas Yoliyle Takip

Yedinci Bap: İflasın Hukuki Neticeleri

Sekizinci Bap: İflasın Tasfiyesi

Dokuzuncu Bap: İhtiyati Haciz

Onuncu Bap: Kiralar Hakkında Hususi Hükümler Vekiralanan Taşınmazların Tahliyesi

Onbirinci Bap: İptal Davası

Onikinci Bap: Konkordato İle Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

On Üçüncü Bap: Taksiratlı Ve Hileli İflas

On Dördüncü Bap: İtibarın Yerine Gelmesi

On Beşinci Bap: Fevkalade Hallerde Mühlet Ve Tatil

On Altıncı Bap: Cezai Hükümler

Onyedinci Bap: Hususi Hükümler

 

(Tanıtım Bülteninden)

 

 

Yorumlar

Bu ürüne yorum yapmak için giriş yapmalısınız
x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.