Ömer Dedeoğlu

Ömer Dedeoğlu

1939 yılında Tokat'ta doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten snra bir süre avukatlık yaptı. 1977 yılında milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Yönetim Kurulu, Anayasa ve Adalet Komisyonu ve Dünya Parlementolar Birliği üyeliklerinde bulundu.

1998 yılında "Bir Milletvekilinin Günlüğünden Anılar", 2004 yılında "Ağır Cezalık Anılar" adlı kitapları yayınlandı.
Yıllarca Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunda görev aldı. Avukatlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Kururlu üyesidir.

Mustafa Kemal Paşa'nın 1920-1923'te ilk TBMM gizli oturumlarında yaptığı 25 konuşmalarını Osmanlıca'dan günümüz Türkçesiyle yayına hazırlamak için kendini adayan Ömer Dedeoğlu, Kurtuluş Savaşımızın yoksulluk ve en zorlu yıllarında Türk'ün sabır, azin ve iradesiyle naswıl kazandığının ilk ağız belgeselini okuyucularına sunar.

ESERLERİ VE KATKIDA BULUNDUKLARI

2 ADET