A. Serap Fırat

A. Serap Fırat

A. Serap Fırat
1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi Bölümü"nde lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümündeki yüksek lisans programını "Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Türkiye'deki Metropoliten Alan Yerel Yönetimlerinin Değerlendirilmesi" konulu tezini sunarak tamamladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nın "Kentleşme ve Çevre Bilimler" Bilim Dalı'ndaki doktora eğitimini, "Çevre Etiği ve Yerel Yönetimler" konulu doktora tezini sunarak tamamladı. Çeşitli mesleki ve akademik yayınlarda 100'ü aşkın makalesi yayınlanmıştır.

ESERLERİ VE KATKIDA BULUNDUKLARI

1 ADET