0/5 - 0 Kişi Yorum Yap
24,49 TL
30,0 TL %18
- Teslimat Seçenekleri -
Standart Teslimat : 22 - 24 Ekim
Standart Teslimat’ta 60 TL üzeri kargo bedava!

Albüm Açıklaması


Ken'an Rifâî Hazretleri, Hz. Mevlâna'nın Mesnevî'sini, Kur'ân'ın tefsîridir diyerek, ve yine Hazretin himmetiyle, okutmuşlar, Vâlideleri Hatice Cenân Sultân'ın ezbere bildikleri Niyâzî divânını Mesnevî'nin şerhi olarak belirtmişler ve "biz de onun lübbünü İlâhiyât-ı Ken'ân'da yaptık" buyurmuşlardır. Bütün tasavvufî umdelerin, hakikatte, özünü içeren İlâhiyât-ı Ken'ân, başta Ken'ân Rifâî Hz. olmak üzere pek çok kişi tarafından bestelenmiştir ki bunların bazıları Kendilerinin aşkın sevgisinin anlık zuhuru olarak, usûlden, makamdan münezzeh, fakat kimisi de mûsıkî olarak da yüksek seviyeli eserlerdir. Hak ve hakikatin Kendilerinin aynasından yansıması olan bu güfteler, yine, kimi zaman kıyıda köşede kalmış, nâdîde makamların elbisesini giymişler, ve bu özellikleriyle başka kitaplarda da yer bulmuşlardır. Özellikle dînî eser formlarında çok kullanılmayan, Büzürg, Şerefihamîdî, Irak, Hisar Bûselik, Sabâ Zemzeme, Rast-ı Cedîd, Ferahnâk Aşîran, Ferahfezâ eserler bu minvâl bestelerdir.

DİSK 1

1. Kemençe Taksimi (Lâle Akay Umul)
2. Can Mısın Cânân Mısın, Sayyâd-I Bî-Âmân Mısın
3. Yâr-İ Cânı Bulmak İstersen Yürü Var Aşkı Bul
4. Elâ Ey Pâdişehler Pâdişâhı
5. Yoldaşım Gel Allah Allah Diyelim
6. Gözüm Dâim Görür Yâri
7. Ey Habîb-İ Muhterem, Yâ Emnete'l-Emni'l-Eman
8. Kaçma Dervişlikten Ey Bîçâre Âvâre Kişi
9. Şâh İken Lâhutta Ey Aşk Sernigûn Ettin Beni
10. Devredip Gelmiş Cihâna
11. Sana İnsan, Zaman, Kâinât Âşık
12. Bîçareyim Tevessül Edecek Bir Amelim Yok
13. Ey Habîb-İ Muhterem, Lutf Et Şefâat Kıl Bize
14. Yâ Rab Sana Binlerce Şükür Eyleriz Âlâ
15. Firkatin Nâriyle Yandım Yâ Habîballah Meded
16. Nâmımız Yokken Ademde Vâr Eden Kimdir Bizi
17. Ehl-İ Aşkın Nây-I Cisminde Demâdem Müncelî
18. Neden Şekvâ Bu Nefsinden
19. Seni Sevdim, Kimi Sevdim İse Sevdim Seveli.
20. Yâr Elinden Aşk Meyin Biz İçmişiz
21. Cenâb-I Hakk'a Hamd Olsun
22. Yâ İmâme'l-Kıbleteyn, Yâ Azîze'n-Neş'eteyn
23. Subh-U Şâm Aşkınla Cânân Gözlerim Hep Ağladı
24. Bil Ebûbekr Ü Ömer, Osman, Ali Dört Yârıdır
25. Lâ İlâhe İllâllah, Nur Muhammed Sallâllah
26. Allah Demek Allah, Ne Büyük Lutf-I Hudâ'dır, Uşşâka Gıdâdır

DİSK 2

1. Tanbur Taksimi (Aydemir Tuncer)
2. Bir Şâh-I Felek Mertebedir Hazret-İ Ken'ân
3. Firkatin Nâriyle Yandım Yâ Habîballah Meded
4. Cân-I Candır Hazret-İ Ahmed Muhammed Mustafâ
5. Aleyke Sallâllah, Yâ Hayre Halkıllah
6. Arkadaş At Kıyl Ü Kali
7. Benim Derdim Yamandır, Kim Bana Hem-Derd Olur Bilmem
8. Ateş-İ Aşkınla Yandım Nûr-I Îmânım Alî
9. Soyun Varından Ârından
10. Öyle Sermestim Ki Bilmem Ben Mi Aşkım, Aşk Mı Ben
11. Nâmımız Yokken Ademde Vâr Eden Kimdir Bizi
12. Yâ Şefîa'l-Müznibîn, Şemsü'l-Hüdâ Şâhım Meded
13. Mevlâye Salli Ve Sellim Dâimen Ebeden
14. Yâ Resûlallâh, Yâ Mahbûbe Rabbi'l-Âlemin
15. Neye Beyhûde Emekler, Neye Bu Sa'y Ü Emel
16. Rûh U Cism Ü Bâtın U Zâhirsin Elhak Yâ Resûl
17. Merhabâ Ey Merkez-İ Devrân-I Can
18. Cenâb-I Hakk'a Hamd Olsun
19. Yâ Resûllâllah Bana Sensin Penâh
20. Nokta-İ Şems-İ Hakîkat Şâh U Sultânım Ali
21. Aşkla Kaim Cümle Âlem Cevher-İ Ervâhdır Aşk
22. Cehl İle Me'lûf Olan Kalb Dâim Âteş-Gâhdır
23. Aleyke Sallâllah, Yâ Hayre Halkıllah
24. Garib Âvâre Bîçâre

DİSK 3

1. Kanun Taksimi (Orhan Artun)
2. Ey Hatîce Annemiz, Ey Çaresizler Çâresi
3. Cân-I Candır Hazret-İ Ahmed Muhammed Mustafâ
4. Elâ Ey Cümlenin Bir Mûcidi, Bir Mübdi'i Allah
5. Şükr Edelim Hakk'a Ki Allah Diyoruz
6. Selâmet Her Dü Âlemde
7. Bahr-İ Vahdet Kaplamıştır Kâffe-İ Mahlûka Bak
8. Şâh İken Lâhutta Ey Aşk Sernigûn Ettin Beni
9. Canlar Vatanından Kopup Hicrân İle Geldim
10. Öyle Bir Mahbûba Verdim Gönlümü Almak Muhâl
11. Sayd Oldu Gönül Aşkına Âh Hayli Zamandır
12. Allah Allah İllallah Muhammed Resûlullah
13. Sen Bil Ki Müsemmâsı Münezzehtir Hüdâ'nın
14. Yâ Mütecellî İrhamzülli, Yâ Müteâlî Aslih Hâli
15. Âdemin Âdemliği İrfân İledir, Cân İledir
16. Hasbihâl Ettim Bütün Şeb, Âh-I Sûzânımla Ben
17. Gâfil Ne İçin Usanmıyorsun
18. Taşıp Can Bahri Attı Taşra Beni
19. Ey Habîb-İ Zülcelâl Mâşûk-I Rabb-İ Kibriyâ
20. Lafza-İ İsm-İ Celâl'in Kalbi Âh
21. Gel Ey Derviş Seninle Söyleşelim
22. Ya Rifâî Ben Seninle Ahd Ü Peymân Eyledim
23. Ben Ben İsem Canda Değil

DİSK 4

1. Ney Taksimi (Hüseyin Özkılıç)
2. Kalbimin Levhinde Ancak Kamet-İ Yâr Elfi Var
3. Firkatin Nâriyle Yandım Yâ Habîballah Meded
4. Hak Sûretidir Âlem-İ İmkân İle Âdem
5. Garib Âvâre Bîçâre
6. Ey Benim Lebbeyk-İ Aşkım, Cism Ü Canım Ey Güzel
7. Kulluğu Mü'minlerin Bir Ulu Sübhân'edir
8. Tâ Ezelden Âşıkım Bir Şîvekârın Ânına
9. Allahım Peygamber'e Hem Âl'ine Eyle Salât
10. Ümm-İ Ken'ân Oldu Gözlerden Nihân
11. Mücrim Ü Âsî, Günahkâr Bir Kötü Âvâreyim
12. Ten-İ Âdemdeki Can Bil Ki Edebdir
13. Bir Nokta İdim Kıldı Beni Kamet-İ Tûbâ
14. Ağlamakla Tayyedersin Menzil-İ Maksûdunu
15. İştiyâkın Derdi Yaktı Cânımı, Kanmaz Mısın
16. Bir Gece Mânâda Gördüm Yatmışım
17. Aşkı Yoktur Kimsede Târife Kudretle Mecâl
18. Lutf U İhsân İle Cânân Bendeni Yâd Eyledin
19. Yâ Resûllâllah Bana Sensin Penâh
20. Sen Mi Görüp Sevmişin Bende Cemâlin BeniDisk Sayısı: 4

 

Puanlamalar

%0
%0
%0
%0
%0
Sen de bu ürün hakkındaki fikirlerini paylaş!
x

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız