14,5 TL
Standart Teslimat : 13 Ağustos - 16 Ağustos
150 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo bedava!

İnsancıl Dergisi Sayı 383 Kitap Açıklaması

 

HAZİRAN İÇİNDEKİLER

1)Mehmet RAYMAN – Ekin Başağı Saçların Örgüsü (Şiir)
2)Betül ÇOTUKSÖKEN – Felsefenin Gör Dediği Eğitimde SES - 14

Eğitim Kavramı Üstüne

Genel olarak düşünce tarihinin, özel olarak da felsefe tarihinin en çok işlenmiş kavramlarından biridir özgürlük kavramı. İnsanların özgür olup olmadıkları ya da hangi koşullarda özgür olabildikleri/oldukları hemen her filozofun gündeminde yer alır. Örneğin Kant, özgürlüğü bütün akıl sa­hibi varlıkların, başka bir deyişle insanın isteme­sinin özelliği olarak ve bir “ide” olarak görür.

6 )A. Kadir ŞAHİN – Platon’un Bilgi Kuramı

Platon bilgi kuramını oluştururken karşısına, bilgi problemi denince akla gelen ilk isimler olan sofistleri almıştır. Sofistlerin bilgi kuramının kaynağını Herakleitos ve Parmenides’in duyu algılarının geçerliliği konusundaki şüpheci yaklaşımları insan merkezli bir bilgi algı­layışına zemin hazırlamıştı.

10)     İkbal KAYNAR – Yas (Şiir)

11)     Sayıl Cengiz GÜNDOĞDU – Marksist Sanat: Yazında Gerçekçilik-9

Hoşlanma oyalayıcıdır. Hoş­lanmaya dayanan yapıtlar, insanı oyalar, değiştir­mez. Hoşlanmanın gerekçesi yoktur. Bir renkten, bir doğa görünümünden, bir resimden, bir müzik­ten, bir roman ya da şiirden neden hoşlandığımı­zın gerekçesini bulamayız. Temellendiremeyiz hoşlanmayı. Yalnızca hoşlanırız. Sık sık duyarı, “Güzel olandan hoşlanırım” denir. Güzel’den hoş­lanılmaz. Alıklar hoşlanır.

17     Hasan AKARSU – Çınar (Şiir)

18     A. Didem USLU – 1899’dan iki roman: Fatma Aliye Hanım’dan (1862-1936) Udi ve Kate Chopin’den (1851-1904) Uyanış Romanları

Fatma Aliye Hanım’ın romanı Udi, edebiyat açısından zamanının önünde bir romandır çünkü bir çerçeve kurgu içinde tasarlanmıştır. Şimdiki postmodern romanlar gibi kurgu içinde kurgudur. Ben anlatıcı, Bedia adındaki udi sanatçısının hikayesini dinlemiş, Udi adında bir roman olarak yazmıştır. Romanın asal karakteri Bedia birinci bölümde evli bir kadındır. Daha sonra çocukluğu anlatılır. Bu açıdan aynı zamanda bir Bildungsroman’dır. Kate Chopin’in romanı ise yaz mevsimiy­le başlayan altı aylık bir sürede geçer.

21     Günova SEPİN – Başka Bir Şeyin Kuyruklusu (Şiir)

22     Temel DEMİRER – Sanat(çı) ile Soru(n)ları

Oysa sanat(çı) iktidarla asla işbirliğine gitmez. Ona biat etmez. Ettiği an, artık onun ideolojik aygıtı olmayı kabul eder. Sanat(çı), iktidara bağlı ideolojik bağlılığı her zaman reddetmiştir, reddet­mesi de gerekir. Bu, sanat estetiğinin ahlâki var oluş sorunudur.

27     Doğan ARSLAN – Yarışar (Şiir)

28     Tahir ŞİLKAN – Samet Ağaoğlu’nun Babasının Arkadaşları-IX

 

Samet Ağaoğlu, Babamın Ar­kadaşları kitabında, onu anlatan yazısına “Kurban Başvekil” baş­lığını koyar ve yazısının sonunu, “Hakikatte kendi kendini yemişti! Suçlu da kurban da kendisinden başka kimse değildi” cümlesi ile bitirir.

32     Ferhat ÖZEN – Her Şey Başka Yerde (Şiir)

33     Yusuf ÇOTUKSÖKEN – Özsözler Günlüğü (29) - Şubat 2022

1 Şubat

“Güçlü, etkili, iyiniyetli, ufuk açıcı, olumlu düşünceler ruh ve bedenimize esenlik verir. Bedenimiz ve ruhumuz üzerinde böyle olumlu etki ve izlenim bırakan düşünceler de çok geçme­den etkilerini gösterir.”

35     Zeynep ALPASLAN – Alper Yavuz’a (Şiir)

36     Altun GÜL - Neden Şiir

Ailemin beni okula göndermeyeceklerini an­layınca her sabah 3 danayı okulun yanındaki ot­lakta bırakırdım. Danalar keyifle otlanırken ben­de okuyabilme aşkı ile derse girerdim. Teneffüste tüm arkadaşlarım oyun oynarken ben danalarımı kontrol ederdim.

38     Gülüzar ÖZEV – Eleştirinin Estetiği / Sevim Kahraman

Sevim Kahraman’ın Eleştirinin Estetiği yapıtı, elime alır almaz beni bağlayan bir kitap oldu. Dile getirdiği hususlar zaman zaman canımı sıkan, üzen ve yalnızlık hissettiren konulardı. Yüreğime su serpildi desem sanırım abart­mış olmam. Şimdi neden böyle söylediğimi açıklayayım.

40     Yusuf Ziya AK – Ninlil (Şiir)

41     Hasan AKARSU – Yürek Sızısı Şiirleri: Girgina

Sinemacı, yazar, ozan İsmet Arasan 1959 Çatalca-Istranca Köyü doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Bölümünün ilk mezunlarındandır. İlk şiir kitabı Zelenika’dan sonra ikinci şiir kitabı Girgina ile okurlarına ula­şır.

42     İsmail Güney YILMAZ – İzlerken (Şiir)

43     Seçkin ZENGİN – Müslüm Kabadayı’yla Söyleşi

“Yazarın kendinden başlayarak toplumu, dünyayı değiştirme çabası, mücadele estetiğinin de bir ge­reğidir.”

48     Berrin TAŞ – Hep Yolda

14 Mayıs 2022

Yalnızca şairler kendilerini kavga veriyor ya­nılsamasına kaptırıyorlar. Kendilerini mücadele veriyor sanıyorlar. Bir şey yapmak fikrinden ha­reketle bildiri hazırlanmış. Bu bildirinin hiçbir ya­rarı olacağını düşünmediğim için imza vermedim. Başka yöntemler bulmak gerektiğini söyledim.

52     Ahmet TÜRKAY – Çözümsüzlük Çıkmazı (Öykü)

Yargı, çocuğun velayetini annesine vermekle yalnız umutlarını yıkmamış, ona olan güvenini de sarsmıştı. Annenin çocuğun eğitilmesi, yetiş­tirilmesinde başarılı olamayacağı kaygısı içinde yer etmişti.

55     Sayıl Cengiz GÜNDOĞDU – Yıldız Güncesi

25 Nisan Pazartesi

Türkiye’nin, Türk halkının trajik noktasıdır Köy Enstitülerinin kapatılışı...

Bu halk, ne yazık ki, ne Köy Enstitülerinin, ne Hasan Ali Yücel’in ne de İsmail Hakkı Tonguç’un değerini bildi...

Buna üzülüyorum. Ama bundan kendimi onay­lıyorum. Şunu biliyorum. Ben ne Hasan Ali Yücel’im ne İsmail Hakkı Tonguç’um.

Değerlendirmeye notlarsak Hasan Ali’yle İs­mail Hakkı Tonguç on üstünden on alır. Benim değerlendirme notum ancak birdir.

61     İnsancıl Kitap

HAZİRAN İÇİNDEKİLER

     Mehmet RAYMAN – Ekin Başağı Saçların Örgüsü (Şiir)
2      Betül ÇOTUKSÖKEN – Felsefenin Gör Dediği Eğitimde SES - 14

Eğitim Kavramı Üstüne

Genel olarak düşünce tarihinin, özel olarak da felsefe tarihinin en çok işlenmiş kavramlarından biridir özgürlük kavramı. İnsanların özgür olup olmadıkları ya da hangi koşullarda özgür olabildikleri/oldukları hemen her filozofun gündeminde yer alır. Örneğin Kant, özgürlüğü bütün akıl sa­hibi varlıkların, başka bir deyişle insanın isteme­sinin özelliği olarak ve bir “ide” olarak görür.

6      A. Kadir ŞAHİN – Platon’un Bilgi Kuramı

Platon bilgi kuramını oluştururken karşısına, bilgi problemi denince akla gelen ilk isimler olan sofistleri almıştır. Sofistlerin bilgi kuramının kaynağını Herakleitos ve Parmenides’in duyu algılarının geçerliliği konusundaki şüpheci yaklaşımları insan merkezli bir bilgi algı­layışına zemin hazırlamıştı.

10     İkbal KAYNAR – Yas (Şiir)

11      Sayıl Cengiz GÜNDOĞDU – Marksist Sanat: Yazında Gerçekçilik-9

Hoşlanma oyalayıcıdır. Hoş­lanmaya dayanan yapıtlar, insanı oyalar, değiştir­mez. Hoşlanmanın gerekçesi yoktur. Bir renkten, bir doğa görünümünden, bir resimden, bir müzik­ten, bir roman ya da şiirden neden hoşlandığımı­zın gerekçesini bulamayız. Temellendiremeyiz hoşlanmayı. Yalnızca hoşlanırız. Sık sık duyarı, “Güzel olandan hoşlanırım” denir. Güzel’den hoş­lanılmaz. Alıklar hoşlanır.

17     Hasan AKARSU – Çınar (Şiir)

18     A. Didem USLU – 1899’dan iki roman: Fatma Aliye Hanım’dan (1862-1936) Udi ve Kate Chopin’den (1851-1904) Uyanış Romanları

Fatma Aliye Hanım’ın romanı Udi, edebiyat açısından zamanının önünde bir romandır çünkü bir çerçeve kurgu içinde tasarlanmıştır. Şimdiki postmodern romanlar gibi kurgu içinde kurgudur. Ben anlatıcı, Bedia adındaki udi sanatçısının hikayesini dinlemiş, Udi adında bir roman olarak yazmıştır. Romanın asal karakteri Bedia birinci bölümde evli bir kadındır. Daha sonra çocukluğu anlatılır. Bu açıdan aynı zamanda bir Bildungsroman’dır. Kate Chopin’in romanı ise yaz mevsimiy­le başlayan altı aylık bir sürede geçer.

21     Günova SEPİN – Başka Bir Şeyin Kuyruklusu (Şiir)

22     Temel DEMİRER – Sanat(çı) ile Soru(n)ları

Oysa sanat(çı) iktidarla asla işbirliğine gitmez. Ona biat etmez. Ettiği an, artık onun ideolojik aygıtı olmayı kabul eder. Sanat(çı), iktidara bağlı ideolojik bağlılığı her zaman reddetmiştir, reddet­mesi de gerekir. Bu, sanat estetiğinin ahlâki var oluş sorunudur.

27     Doğan ARSLAN – Yarışar (Şiir)

28     Tahir ŞİLKAN – Samet Ağaoğlu’nun Babasının Arkadaşları-IX

 

Samet Ağaoğlu, Babamın Ar­kadaşları kitabında, onu anlatan yazısına “Kurban Başvekil” baş­lığını koyar ve yazısının sonunu, “Hakikatte kendi kendini yemişti! Suçlu da kurban da kendisinden başka kimse değildi” cümlesi ile bitirir.

32     Ferhat ÖZEN – Her Şey Başka Yerde (Şiir)

33     Yusuf ÇOTUKSÖKEN – Özsözler Günlüğü (29) - Şubat 2022

1 Şubat

“Güçlü, etkili, iyiniyetli, ufuk açıcı, olumlu düşünceler ruh ve bedenimize esenlik verir. Bedenimiz ve ruhumuz üzerinde böyle olumlu etki ve izlenim bırakan düşünceler de çok geçme­den etkilerini gösterir.”

35     Zeynep ALPASLAN – Alper Yavuz’a (Şiir)

36     Altun GÜL - Neden Şiir

Ailemin beni okula göndermeyeceklerini an­layınca her sabah 3 danayı okulun yanındaki ot­lakta bırakırdım. Danalar keyifle otlanırken ben­de okuyabilme aşkı ile derse girerdim. Teneffüste tüm arkadaşlarım oyun oynarken ben danalarımı kontrol ederdim.

38     Gülüzar ÖZEV – Eleştirinin Estetiği / Sevim Kahraman

Sevim Kahraman’ın Eleştirinin Estetiği yapıtı, elime alır almaz beni bağlayan bir kitap oldu. Dile getirdiği hususlar zaman zaman canımı sıkan, üzen ve yalnızlık hissettiren konulardı. Yüreğime su serpildi desem sanırım abart­mış olmam. Şimdi neden böyle söylediğimi açıklayayım.

40     Yusuf Ziya AK – Ninlil (Şiir)

41     Hasan AKARSU – Yürek Sızısı Şiirleri: Girgina

Sinemacı, yazar, ozan İsmet Arasan 1959 Çatalca-Istranca Köyü doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Bölümünün ilk mezunlarındandır. İlk şiir kitabı Zelenika’dan sonra ikinci şiir kitabı Girgina ile okurlarına ula­şır.

42     İsmail Güney YILMAZ – İzlerken (Şiir)

43     Seçkin ZENGİN – Müslüm Kabadayı’yla Söyleşi

“Yazarın kendinden başlayarak toplumu, dünyayı değiştirme çabası, mücadele estetiğinin de bir ge­reğidir.”

48     Berrin TAŞ – Hep Yolda

14 Mayıs 2022

Yalnızca şairler kendilerini kavga veriyor ya­nılsamasına kaptırıyorlar. Kendilerini mücadele veriyor sanıyorlar. Bir şey yapmak fikrinden ha­reketle bildiri hazırlanmış. Bu bildirinin hiçbir ya­rarı olacağını düşünmediğim için imza vermedim. Başka yöntemler bulmak gerektiğini söyledim.

52     Ahmet TÜRKAY – Çözümsüzlük Çıkmazı (Öykü)

Yargı, çocuğun velayetini annesine vermekle yalnız umutlarını yıkmamış, ona olan güvenini de sarsmıştı. Annenin çocuğun eğitilmesi, yetiş­tirilmesinde başarılı olamayacağı kaygısı içinde yer etmişti.

55     Sayıl Cengiz GÜNDOĞDU – Yıldız Güncesi

25 Nisan Pazartesi

Türkiye’nin, Türk halkının trajik noktasıdır Köy Enstitülerinin kapatılışı...

Bu halk, ne yazık ki, ne Köy Enstitülerinin, ne Hasan Ali Yücel’in ne de İsmail Hakkı Tonguç’un değerini bildi...

Buna üzülüyorum. Ama bundan kendimi onay­lıyorum. Şunu biliyorum. Ben ne Hasan Ali Yücel’im ne İsmail Hakkı Tonguç’um.

Değerlendirmeye notlarsak Hasan Ali’yle İs­mail Hakkı Tonguç on üstünden on alır. Benim değerlendirme notum ancak birdir.

61     İnsancıl Kitap 

 

(Tanıtım Bülteninden)

Yorumlar

Bu ürüne yorum yapmak için giriş yapmalısınız
x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.