Stokta Yok

Ürün geçici olarak temin edilememektedir

Konsül Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı Kitap Açıklaması

 

Birleşmiş Milletler Antlaşması 
Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşmeye İlişkin Seçmeli Ek Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Seçmeli Protokol 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Katılmaları ile İlgili İhtiyari Protokol
Çocuk Hakları Bildirgesi 
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına
Dair Uluslararası Sözleşme
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Bildirimlerimiz ve Çekincemiz 
Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi 
Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi 
(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı 
Değiştirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın Eki 
Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri 
Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri 
Gelişme Hakkına Dair Bildiri
Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar
Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü
Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler 
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar 
Hukuk Dışı, Keyfi ve Kısa Yoldan İnfazların Etkili Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına Dair Prensipler 
Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler
Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
Savcıların Rolüne Dair İlkeler 
İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin İhlaline İlişkin Haberleşmede Uygulanacak Prosedür Ekonomik ve Sosyal Konseyin 1503 (48) No’lu Kararı 
Avrupa Konseyi Statüsü
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Birinci Protokol’de Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol.
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek
Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 Numaralı Protokol 
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol No: 7 
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol No: 12
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek, Ölüm Cezasının Her Durumda Kaldırılmasına Dair Protokol No: 13
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 No’lu Protokol
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'ye Değişiklik Getiren 15 No'lu Protokol 
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek 16 No’lu Protokol
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme 
İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 
İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 No’lu Ek Protokol
İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne 2 No’lu Ek Protokol
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi 
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 
Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi 
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları” Başlıklı (87) 3 No’lu Tavsiye Kararı
Kopenhag Kriterleri 
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı Sonuç Bildirgesi (Helsinki Belgesi) 
Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı Yeni Bir Demokrasi, Barış ve Birlik Çağı 
İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması için kurulan ulusal
Kuruluşların Statüsüne İlişkin İlkeler (Paris Prensipleri) 
Avrupa Güvenlik Şartı
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 
Hz. Muhammed’in “Veda Haccı” Hutbesi

 

(Tanıtım Bülteninden)

 

Yorumlar

Bu ürüne yorum yapmak için giriş yapmalısınız
x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.