0/5 - 0 Kişi Yorum Yap, Kazan!
32,76 TL
39,0 TL %16
- Teslimat Seçenekleri -
Standart Teslimat : 17 - 19 Ekim
Standart Teslimat’ta 60 TL üzeri kargo bedava!

Kitap Açıklaması

BÖLÜM - 1

İDARENİN GENEL ESASLARI

İDARE KAVRAMI

a. Organik – Yapısal Anlamda İdare

b. Fonksiyonel – İşlevsel Anlamda İdare

Yasama fonksiyonu ve İdare

Yargı fonksiyonu ve İdare

Yürütme Fonksiyonu

Yürütmenin siyasi nitelikteki İşlemleri

İdari Fonksiyonun Özellikleri

Devlet İdaresinin Görevleri

İDARE HUKUKU

1- İdare Hukuku sistemleri

2- İdare Hukukunun gelişimi

3- İdare Hukukunun Özellikleri

4- İdare hukukunun kaynakları

İDARE HUKUKUNA EGEMEN OLAN ANAYASAL İLKELER

1. İdarenin Bütünlüğü

a. İdari Vesayet

b. Hiyerarşi – Silsile – i Meratip

c. Hiyerarşi Vesayet Karşılaştırma

2. İdarenin Kanuniliği İlkesi- Kanuni İdare

3. Merkezden Yönetim ve Yerinden yönetim İlkesi

a. Yerinden Yönetim ( Adem-i Merkeziyetçilik) İlkesi

4. Kamu Tüzel Kişiliği

Kuruluş

Yetkileri

Kamu Tüzel Kişiliğini Anayasadan alan Kuruluşlar

İdari Kararla Kurulabilen Kamu Tüzel Kişilikleri

Kamu Tüzel kişiliği Kanunla Verilenler

Devlet Tüzel Kişiliği

Devlet Tüzel Kişiliğine Sahip Kuruluşlar

 

BÖLÜM - 2

İDARİ İŞLEMLER

1-) İdari İşlem Kavramı

2-) İdari işlemin özellikleri

İdari işlemin özellikleri

Tek yanlılık:

Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma

İcrailik

İdarenin İcrai olmayan işlemleri

Re’sen İcra edilebilirlik:

Yargısal Denetim

3-) İdari İşlem Türleri

1. Birel İşlemler

a-) Maddi Açıdan Tasnif

b-) Doğuracakları Hukuki Sonuçlar açısından

c-) Açıklanan İradenin Sayısına ve Usulüne Göre İşlemler

d. Açıklanan İradenin Şekline Göre İşlemler

e. Muhatapları üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif

f-) İsteğe Bağlı olup olmamalarına Göre Tasnif

4-) İdari İşlemin Unsurları

A. YETKİ UNSURU

b-) Şekil Unsuru

c-) Sebep Unsuru

d-) Konu Unsuru

e-) Amaç Unsuru

1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine bağlı nedenler

a. Geri Alma

b. Kaldırma

c. Düzeltme

d. Değiştirme

İDARENİN İKİ YANLI İŞLEMLERİ

1. İDARİ SÖZLEŞMELER

İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİ

TAHKİM

İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ( KAMU İHALELERİ )

a-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ( DİK )

b-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ( KİK )

c-) İhale Yöntemleri

d-) İhale Süreci ve Yöntemleri

e-) İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü

KAMU İHALE KURUMU

4046 Sayılı ÖZELLEŞTİRME KANUNU

 

BÖLÜM - 3

İDARENİN YETKİLERİ

1-) Düzenleme Yetkisi

2-) Yaptırım Uygulama Yetkisi

3-) MAL EDİNME YETKİSİ

a. KAMULAŞTIRMA

b-) İstimval

c-) Kamulaştırmasız El Atma

d-) Geçici İşgal

e-) Devletleştirme

4-) Kolluk Yetkisi

1-) Kamu Düzenin Unsurları

2-) Kolluk Türleri

Kolluk Usulleri

Kolluk İşlemleri

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

 

BÖLÜM 4

İDARENİN MALLARI

1-) Kamu Malı

Kamu Mallarının Özellikleri

c-) Kamu Mallarının Kullanımı

2. Kamunun Özel Malları

 

BÖLÜM - 5

KAMU HİZMETLERİ

1-) Kamu Hizmetinin Özellikleri

2-) Kamu Hizmetinin İlkeleri

3-) Kamu Hizmetlerinin Türleri

 

BÖLÜM – 7

KAMU GÖREVLİLERİ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Kapsamı

1-) Memur Kavramının Öğeleri

2-) Memurluk mesleğinin Temel İlkeleri

3-) Devlet Memuru olma Şartları

4-) Memuriyete Girişte Sınav Yöntemi

5-) Aday memurluk

6-) Atama ve Göreve Başlama

7. İstisnai Memurlar

8-) Memurların Hakları Ödevleri ayrıcalıkları

9. Memurların Disiplin Rejimi

10. Memur Statüsünde Kısıntı Yapan İlkeler

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN ATANMASI

KAMU ETİK KURULU

MEMURLARIN YARGILANMASI

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE

 

BÖLÜM - 8

İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU

1-) İdarenin Sorumluluğunu Doğuran Şartlar

2-) Sorumluluk Türleri

3-) İdarenin Sorumluluğunu Azaltan ya da Kaldıran Durumlar

 

 

 

BÖLÜM 9

BİLGİ EDİNME HAKKI  - İMAR HUKUKU

BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU

İMAR HUKUKU

1. İmar Planları

2. İmar Planlarının İlanı

3. Yapı Ruhsatiyesi

4. Ruhsat Müddeti

5. Yapı Kullanma İzni

6. Ruhsatsız Yapılar

7. Ruhsatsız Yapılar

8. Arsa Düzenlemesi

9.İdari Yaptırımlar

 

I. BÖLÜM: BAŞKENT TEŞKİLATI

A-) CUMHURRBAŞKANI

CUMHURBAŞKANI SEÇİM USULÜ

1. Seçim Döneminin Başlangıcı

2. Seçim Sistemi

3. Seçimlerin Geri Bırakılması

4. Aday Gösterilme

6. Adaylığın İncelenmesi, Geçici Aday, İtiraz ve Kesin Aday Listesi

7. Cumhurbaşkanı Adayı Olanların Göreve Geri Dönmeleri

8. Adaylara Yardım

Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılacak Düzenleyici İşlemler

1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

2. Yönetmelik

CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU

CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI

1. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI

2. CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

3.CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

4. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI

5. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI

6. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

A. Devlet Denetleme Kurulu

B. Milli Güvenlik Kurulu

C. Savunma Sanayi Başkanlığı

D. Varlık Fonu

7. BAKANLIKLAR

Bakanlıkların Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları

8. İDARİ KURUL VE KONSEYLER

A. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu

B. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu

C. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu

D. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul

E. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

F. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu

G. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı

maddesinde belirtilen Komisyon

H. Toptancı Hal Konseyi

I. Asgari Ücret Tespit Komisyonu

9. CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ

YÜKSEK ASKERİ ŞURA

 

II. BÖLÜM: BAŞKENTE YARDIMCI KURULUŞLAR

1. DANIŞTAY

I. Danıştay Meslek Mensupları

a. Danıştay Başkanı

b. Danıştay Başsavcısı

c. Başkanvekilleri

d. Üyeler

II. Danıştay’ın Organları

b-) DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ

2. SAYIŞTAY

3. EKONOMİK VE SOSYLA KONSEY

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Kurulu

Yönetim Kurulu

Ajansların denetimi

 

III. BÖLÜM: MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI

Merkezi İdare

TAŞRA TEŞKİLATI

1. İL İDARESİ

A. İl İdaresinin Kurulması Kaldırılması, Değiştirilmesi

B. İl İdaresinin Organları

II. İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI

III. İL İDARE KURULU

2. İLÇE İDARESİ

A. Kurulması, Kaldırılması Değiştirilmesi

B. İlçe İdaresinin Organları

I. Kaymakam

II. İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI

III. İLÇE İDARE KURULU

3. BUCAK İDARESİ

 

IV. BÖLÜM: YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI

A. MAHALLİ İDARELER

MAHALLİ SEÇİMLERİ

MAHALLİ İDARELER

1. İL ÖZEL İDARESİ

I. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

II. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları

IV. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI

B. İL ENCÜMENİ210

C. VALİ

V. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI

VI. İL ÖZEL İDARESİNİN DENETİMİ

VII. İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNİN AKSAMASI

VIII. İL ÖZEL İDARESİNİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ

2. BELEDİYE

I. Kuruluş ve Sınırlar

II. Belediyenin Organları

A. BELEDİYE MECLİSİ

B. BELEDİYE ENCÜMENİ

C. BELEDİYE BAŞKANI

D. BELEDİYE ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

III. BELEDİYE TEŞKİLATI

IV. BELEDİYENİN DENETİMİ

V. BELEDİYE HİZMETLERİNDE AKSAMA

VI. BELEDİYENİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ

VII. BELEDİYENİN BORÇLANMASI

VIII. KENTSEL DÖNÜŞÜM

3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

III. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORGANLARI

A. Büyükşehir Belediye Meclisi

B. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMENİ

C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

IV. DANIŞMANLAR

V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TEŞKİLATI

VI. BÜYÜKŞEHİR GELİRLERİ VE BÜTÇESİ

VII. BELEDİYELER ARASI HİZMET İLİŞKİLERİ VE KOORDİNASYON

4. KÖYLER

I. KÖYÜN TANIMI, KURULMASI VE KALDIRILMASI

II. KÖYÜN GÖREV VE YETKİLERİ

III. KÖYÜN ORGANLARI

A. KÖY DERNEĞİ

B. İHTİYAR HEYETİ

C. MUHTAR

IV. KÖYPERSONELİ

V. KÖY BÜTÇESİ VE GELİRLERİ

VI. KÖY YERLEŞME PLANI

MAHALLE YÖNETİMİ

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

I. KURULMASI

II. BİRLİK TÜZÜĞÜ

III. BİRLİK ORGANLARI

A. BİRLİK MECLİSİ

B. BİRLİK ENCÜMENİ

C. BİRLİK BAŞKANI

IV BİRLİĞİN DENETİMİ

V. KÖYE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ

B-) HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (Kamu Kurumları)

Kamu Kurumlarının Türleri

I.İDARİ (KLASİK) KAMU KURUMLARI

II.KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ

III.SOSYAL KAMU KURUMLARI

IV. BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI

V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR

VI. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI

 

EK - 1

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

EK - 2

BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU

I. Bilgi ve Belgeye Erişim Süreleri

II.  İtiraz Usulü

III. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu

IV. Bilgi Edinme Kapsamının Sınırları

EK – 3

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

Ek – 4

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu

 

KAYNAKÇA

 

(Tanıtım Bülteninden)

 

 

Puanlamalar

%0
%0
%0
%0
%0
Sen de bu ürün hakkındaki fikirlerini paylaş!
x

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız